لطفا چند لحظه صبر کنید ...
پروژه های مبتنی بر فناوری  RFID توتکو - سیستم کنترل تردد هوشمند خودرو

پروژه های مبتنی بر فناوری RFID توتکو - سیستم کنترل تردد هوشمند خودرو

 

یکی دیگر از سری پروژه های مبتنی بر RFID شرکت سامانه های هوشمند توتکو ، کنترل تردد هوشمند پارکینگ یا پیاده سازی سیستم مدیریت پارکینگ می باشد . در این روش با نصب دستگاههای RFID در فرکانس UHF   که به عنوان ریدر قرار میگیرد تگ ها یا همان برچسبهای شیشه ای یا کارتی مورد نیاز که بر روی خودروها نصب میشوند خوانده شده و خودروهایی که مجاز به عبور به محوطه می باشند با باز کردن اتوماتیک راهبندهای تعبیه شده به محل وارد می شوند . ضمن اینکه زمان ورود و خروج خودرو به محل ثبت میگردد . با این کار امکان مدیریت خودروها از لحاظ پرداخت جق شارژ پارکینگ وجود خواهد داشت .

در زیر لیست برخی از پروژه هایی که در طول سالهای گذشته شرکت سامانه های هوشمند توتکو  اقدام به نصب و راه اندازی سیستمهای کنترل تردد هوشمند  نموده است بیان میگردد :

پیاده سازی سیستم کنترل هوشمند خودرو در پارکینگ اساتید دانشکده دندانپزشکی تبریز

پیاده سازی سیستم کنترل هوشمند خودرو با استفاده از فناوری RFID فرکانس UHF در مرکز همایش های بین المللی تبریز

پیاده سازی سیستم تردد هوشمند خودرو با استفاده از فناوری RFID فرکانس UHFدانشکده مدیریت صنعتی تبریز

سیستم کنترل تردد با استفاده از فناوری RFID فرکانس UHF و راهبند بازوئی و جک الکترونیکی مجتمع مسکونی عتیق تبریز - میدان منصور

پیاده سازی سیستم کنترل هوشمند خودرو با استفاده از فناوری RFID فرکانس UHFدر ورودیهای ساختمان شهرداری صوفیان

 

توضیح اینکه تصاویر پروژه های انجام شده مذکور در صفحه گالری تصاویر سایت قرار داده شده است .