لطفا چند لحظه صبر کنید ...

خرید و قیمت دستگیره الکترونیکی تشخیص چهره

استفاده از فناوریهای تشخیص علائم حیاتی انسان از قبیل تشخیص چهره و تشخیص اثر انگشت در فرآیند شناسائی سیستمهای کنترل دسترسی موجب میشود تا علاوه بر اینکه امکان تقلب از دسترسی افراد به مکانهای حفاظت شده و حریم خصوصی افراد سلب گردد باعث ارتقای امنیت فوق العاده شده و آثار مادی و معنوی فراوانی را به همراه خود داشته است . امروزه اکثر دستگیره های الکترونیکی یا قفل های دیجیتال تشخیص چهره و اثر انگشتی ارائه شده به بازار دارای امکان استفاده از کارت الکترونیکی هوشمند و سیستم رمز نگاری بوده و امکان گزارش گیری نرم افزاری از زمان تردد افراد به یک مکان خاص را ارائه می نمایند . استفاده از فرآیند دو مرحله ای برای تایید ورود اشخاص قابلیت فوق العاده ای است که سبب کاهش شدید سرقت و افزایش امنیت گردیده است .