لطفا چند لحظه صبر کنید ...

خرید و قیمت تجهیزات حفاظت الکترونیکی

یک سیستم حفاظت الکترونیکی از یک سری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری ترکیب می شوند تا در قالب یک سامانه واحد و یکپارچه ، از وقوع حوادث ناگواری مانند سرقت ، آتش سوزی ، دسترسی غیر مجاز به مکانهای خاص و نیز دسترسی افراد غیر مجاز به اطلاعات طبقه بندی شده و ... جلوگیری نمایند . ضمن اینکه بایستی در نظر داشت که در طراحی و استفاده از یک سیستم حفاظت الکترونیکی ، بکار گیری سیستمهای حفاظت فیزیکی از قبیل دیوار ، فنس ، نرده ، سیم خاردار و ... ضرورت دارد تا امکان دور زدن و رد شدن از موانع الکترونیکی وجود نداشته باشد .

این تجهیزات شامل انواع مختلف مسدود کننده ها شامل راهبندهای بازوئی ، راهبندهای ستونی ، گیت های ضد انتحاری ، راهبندهای نیزه ای و زنجیری و ... می باشد که تمامی این محصولات با هدف تامین امنیت و ایجاد نظم بکار گرفته می شوند.