لطفا چند لحظه صبر کنید ...

راکت فلز یاب دستی

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دستگاههای بازرسی ایکس ری اینجا کلیک فرمائید

سیستمهای کنترل حفاظت الکنرونیکی با فناوری ایکس ری یا  X-ray  درانواع مختلف گیت ایکس ری نفر رو ، دستگاه بازرسی ایکس ری چمدانی و فلزیاب ها  به منظور تامین امنیت فیزیکی به خصوص در مراکز حساس نظامی و انتظامی از قبیل فرودگاهها ، پادگانها ، زندان ها ، سفارتخانه ها و ... بکار گرفته شوند .

همچنین فلزیاب ها به صورت راکت دستی با حساسیت های متفاوت قادر هستند در مدارس ، مجموعه های ورزشی ، استخرها و مکانهای نظامی و انتظامی به منظوز جلوگیری از انتقال مواد الکترونیکی مانند موبایل ، اسلحه های گرم و سرد به داخل مورد استفاده قرار گیرند .

امروزه راکتهای فلزیاب بازرسی بدنی دستی به وفور به منظور کشف موبایل و اشیاء غیر مجاز در مکان های خاص  مثل فرودگاه ها ، مدارس و سالنهای استخر ، مراکز عمومی و خصوصی ومورد استفاده قرار می گیرد .