لطفا چند لحظه صبر کنید ...

گیت های بازرسی ایکس ری فرودگاهی

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دستگاههای بازرسی ایکس ری اینجا کلیک فرمائید

سیستمهای کنترل حفاظت الکنرونیکی با فناوری ایکس ری یا  X-ray  درانواع مختلف گیت ایکس ری نفر رو ، دستگاه بازرسی ایکس ری چمدانی و فلزیاب ها  به منظور تامین امنیت فیزیکی به خصوص در مراکز حساس نظامی و انتظامی از قبیل فرودگاهها ، پادگانها ، زندان ها ، سفارتخانه ها و ... بکار گرفته شوند .

دستگاههای بازرسی ایکس ری چمدانی با ابعاد دهانه متفاوت برای بررسی محتوای چمدانها ، بارها و محموله ها در مبادی ورودی فرودگاه ها ، راه آهن ، سازمان های امنیتی ، شرکت های حساس و ... به کار می روند که این دستگاهها ضمن تصویر برداری بصورت x-ray قادر هستند وسایل و مواد ممنوعه مانند مواد منفجره و مواد مخدر و ... را دقیق و با امنیت بالا به نگهبانان حراستی هشدار دهد.

پیاده سازی دستگاههای حرفه ای فلزیاب و سایر سیستمهای کنترل امنیتی مدرن مورد نیاز ادارات ، سازمانها ، هتل ها ، مجموعه های ورزشی و ...   با بیش از یک دهه فعالیت از جمله فعالیتهای سامانه های هوشمند توتکو می باشد