لطفا چند لحظه صبر کنید ...

خرید و قیمت گیت بازرسی بدنی نفر رو ، چمدانی ایکس ری X-Ray

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دستگاههای بازرسی ایکس ری اینجا کلیک فرمائید

سیستمهای کنترل حفاظت الکنرونیکی با فناوری ایکس ری یا  X-ray  درانواع مختلف گیت ایکس ری نفر رو ، دستگاه بازرسی ایکس ری چمدانی و فلزیاب ها  به منظور تامین امنیت فیزیکی به خصوص در مراکز حساس نظامی و انتظامی از قبیل فرودگاهها ، پادگانها ، زندان ها ، سفارتخانه ها و ... بکار گرفته شوند .

دستگاههای بازرسی ایکس ری چمدانی با ابعاد دهانه متفاوت برای بررسی محتوای چمدانها ، بارها و محموله ها در مبادی ورودی فرودگاه ها ، راه آهن ، سازمان های امنیتی ، شرکت های حساس و ... به کار می روند که این دستگاهها ضمن تصویر برداری بصورت x-ray قادر هستند وسایل و مواد ممنوعه مانند مواد منفجره و مواد مخدر و ... را دقیق و با امنیت بالا به نگهبانان حراستی هشدار دهد.

انواع مختلف گیت های ایکس ری نفر رو در زون های متفاوت 18 زون و 33 زون که امکان تنظیم ضریب حساسیت را بین صفر تا 255 در هر زون فراهم می نمایند ابزار بسیار مناسبی برای کنترل ورود مواد منفجره ، سلاحهای گرم و سرد و ... و همچنین خارج نمودن محصولات و  ابزار آلات از داخل کارخانجات تولیدی ، ادارات و مراکز حساس نظامی و انتظامی می باشند .  

همچنین فلزیاب ها به صورت راکت دستی با حساسیت های متفاوت قادر هستند در مدارس ، مجموعه های ورزشی ، استخرها و مکانهای نظامی و انتظامی به منظوز جلوگیری از انتقال مواد الکترونیکی مانند موبایل ، اسلحه های گرم و سرد به داخل مورد استفاده قرار گیرند .