لطفا چند لحظه صبر کنید ...

خرید و قیمت پنل و تجهیزات جانبی اکسس کنترل

پنل های اکسس کنترل یا بردهای کنترل دسترسی مرکزی  ، دستگاههای کنترل دسترسی پیشرفته ای می باشند که روز به روز بیشتر مورد توجه سازمانها و مراکز حساس نظامی قرار میگیرند . با استفاده از این محصولات ، امکان مدیریت متمرکز و کنترل دسترسی بر مکانهای حساس بر اساس تشخیص اثرانگشت و کارت هوشمند  RFID  فراهم میگردد که به وفور در سازمان ها، ارگان ها ، واحدهاي اداري ، تجاري و … و به منظور کاربردهای مختلفي مانند كنترل دسترسي آسانسور ، گیت تردد و دربهای الکترونیکی بكار گرفته می شوند .

 با استفاده از این دستگاهها دیگر نیازی به استفاده از چندین دستگاه مستقل برای کنترل درب ها نبوده و می توان به صورت مرکزی تا چندین درب را کنترل نمود بدین صورت که دستگاه مورد نظر از طریق شبکه با نرم افزار کنترل دسترسی ارتباط بر قرار می کند و می توان از طریق ریدر اثر انگشتی و یا ریدر کارت هوشمند را تعریف نمود و به درب مورد نظر دسترسی داد.

 پردازش و تشخیص هویت در این سیستم به صورت متمرکز انجام گردیده و امکان اختصاص جدول زمانی به فرد یا گروه و منطقه بندی درب ها از قابلیت های این محصول می باشد.

 

پنل کنترل دسترسی مرکزی  TAP-460  یک دستگاه کنترل دسترسی پیشرفته می باشد که روز به روز بیشتر مورد توجه قرار میگیرد . این محصول ، محصولی پیشرفته جهت مدیریت متمرکز دسترسی بر اساس تشخیص اثرانگشت و کارت هوشمند  RFID می باشد که به وفور در سازمان ها، ارگان ها ، واحدهاي اداري ، تجاري و … و به منظور کاربردهای مختلفي مانند كنترل دسترسي آسانسور ، گیت تردد و دربهای الکترونیکی بكار گرفته می شوند .

 

با استفاده از این دستگاه دیگر نیازی به استفاده از چندین دستگاه مستقل برای کنترل درب ها نیست و می توان به صورت مرکزی تا چندین درب را کنترل نمود بدین صورت که دستگاه مورد نظر از طریق شبکه با نرم افزار کنترل دسترسی ارتباط بر قرار می کند و می توان از طریق ریدر اثر انگشتی و یا ریدر کارت هوشمند را تعریف نمود و به درب مورد نظر دسترسی داد.

 

پردازش و تشخیص هویت در این سیستم به صورت متمرکز انجام گردیده و امکان اختصاص جدول زمانی به فرد یا گروه و منطقه بندی درب ها از قابلیت های این محصول می باشد.