لطفا چند لحظه صبر کنید ...

خرید و قیمت گیت بازرسی بدنی نفر رو، چمدانی ایکس ری (X-Ray)

گیت بازرسی با استفاده از تکنولوژی ایکس ری (x-ray) و سنسورهای قوی و حساس موجود در بدنه، می تواند اشیاء مختلف را شناسایی کند. با استفاده از این گیت ها شناسایی فلزات به راحتی امکان پذیر بوده و موجب تسهیل در ورود و خروج ساختمان ها و فروشگاه ها می شود. نکته حائز اهمیت گیت بازرسی بدنی، امکان تنظیم ضریب حساسیت تشخیص فلزات است که بسته به محیط کاربردی و باتوجه به قوانین مورد نظرشان، ممکن است ورود یا خروج اشیای مختلفی غیرقانونی تلقی شود. از این رو قابلیت تنظیم حساسیت نسبت به تشخیص اشیای فلزی مزیتی کاربردی خواهد بود.

سیستمهای کنترل حفاظت الکترونیکی با فناوری ایکس ری در انواع مختلف گیت ایکس ری نفر رو، دستگاه بازرسی ایکس ری چمدانی و فلزیاب ها  به منظور تامین امنیت فیزیکی به خصوص در مراکز حساس نظامی و انتظامی از قبیل فرودگاهها، پادگانها، زندان ها، سفارتخانه ها و ... بکار گرفته می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله دستگاه های بازرسی ایکس ری مراجعه نمایید.

کاربردهای گیت بازرسی

دستگاههای بازرسی ایکس ری چمدانی با ابعاد دهانه متفاوت برای بررسی محتوای چمدانها ، بارها و محموله ها در مبادی ورودی فرودگاه ها، راه آهن ، سازمان های امنیتی، شرکت های حساس و ... به کار می روند که این دستگاهها ضمن تصویر برداری بصورت x-ray قادر هستند وسایل و مواد ممنوعه مانند مواد منفجره و مواد مخدر و ... را دقیق و با امنیت بالا به نگهبانان حراستی هشدار دهد.

انواع گیت بازرسی

انواع مختلف گیت های ایکس ری نفر رو در زون های متفاوت 18 زون و 33 زون که امکان تنظیم ضریب حساسیت را بین صفر تا 255 در هر زون فراهم می نمایند ابزار بسیار مناسبی برای کنترل ورود مواد منفجره ، سلاحهای گرم و سرد و ... و همچنین خارج نمودن محصولات و  ابزار آلات از داخل کارخانجات تولیدی ، ادارات و مراکز حساس نظامی و انتظامی می باشند. همچنین فلزیاب ها به صورت راکت دستی با حساسیت های متفاوت قادر هستند در مدارس ، مجموعه های ورزشی ، استخرها و مکانهای نظامی و انتظامی به منظوز جلوگیری از انتقال مواد الکترونیکی مانند موبایل ، اسلحه های گرم و سرد به داخل مورد استفاده قرار گیرند.