لطفا چند لحظه صبر کنید ...
ریدرهای برد بلند یا آنتن UHF

ریدرهای برد بلند یا آنتن UHF

در یک سیستم کنترل تردد افراد شناسائی افراد با استفاده از فناوریهای تشخیص بیومتریک یا غیر بیومتریک توسط دستگاه کنترل دسترسی یا اکسس کنترل انجام می پذیرد ولی در یک سیستم  کنترل دسترسی اشیا ، عبور یک شی اعم از خودرو و یا هر کالای دیگر از یک ناحیه ای که دارای میدان مغناطیسی می باشد تشخیص داده می شود . این میدان مغناطیسی غالبا توسط ریدر برد بلند یا آنتن UHF ایجاد میشود تا خودرو یا هر جنس دیگری - که دارای برچسب یا تگ می باشند و قبلا شناسه این برچسبها به دستگاه اکسس کنترل تعریف شده است – را شناسائی و فرمان لازم را به عملگرها صادر نماید .