لطفا چند لحظه صبر کنید ...
تگ ، برچسب  یا لیبل   RFID

تگ ، برچسب یا لیبل RFID

تگ ها یا برچسب ها که در اشکال مختلف مانند کارت هوشمند ، کاغذی ، برچسب شیشه ای ، مچ بند ، جاکلیدی و ... در بازار موجود هستند یکی دیگر از اجزای سیستم کنترل دسترسی هستند . هر تگ دارای یک شناسه منحصر به فرد است که شناسه منحصر بفرد آن بایستی قبلا به دستگاه کنترل دسترسی تعریف گردد و سپس چنانچه تگ مربوط به فرد یا شی عبوری در سیستم اکسس کنترل تعریف شده باشد آن فرد یا شی مجاز و در غیر اینصورت غیر مجاز خواهد بود .