لطفا چند لحظه صبر کنید ...

قفل دیجیتال و دستگیره الکترونیکی کارتی TDL-6100

دستگیره الکترونیکی توتکو مدل TDL-6100 بدلیل ظرافت و کیفیت بسیار بالا و همچنین قیمت مناسب آن توانسته است با کارآیی و قدرت خود توجه مشتریان را به خود جلب کند همچنین قابلیت نصب بر روی انواع درب ها ی راست بازشو و چپ بازشو ، درب های ضد سرقت و درب های آپارتمانی را دارد.دستگیره الکترونیکی توتکو مدل TDL-6100 بدلیل ظرافت و کیفیت بسیار بالا و همچنین قیمت مناسب آن توانسته است با کارآیی و قدرت خود توجه مشتریان را به خود جلب کند همچنین قابلیت نصب بر روی انواع درب های راست بازشو و چپ بازشو ، درب های ضد سرقت و درب های آپارتمانی را دارد.

ویژگی های دستگاه :

امکان دسترسی به دستگیره با کارت
امکان شناسایی ۲۰ کارت RFID و یا تگ
امکان دسترسی به دستگیره با 8 رمز متفاوت 4 الی 12 رقمی
مجهز به کلید مکانیکی جهت استفاده در زمان های فراموشی رمز، مفقودی کارت و اتمام انرژِی باطری و ...
قابلیت غیرفعال کردن کارت های مفقود شده
مجهز به آژیر خطر در زمان ورود پسورد غلط و یا در حالت دستکاری قفل
مجهز به سیستم ضد شوک
مجهز به سیستم شناسایی ولتاژ مناسب و اعلام هشدار در صورت عدم تطابق
مجهز به سیستم اعلام هشدار جهت
TDL-6100

دستگیره الکترونیکی - دستگیره الکترونیکی کارتی - رمزی

پرینت
امتیاز محصول:

دستگیره الکترونیکی توتکو مدل TDL-6100 بدلیل ظرافت و کیفیت بسیار بالا و همچنین قیمت مناسب آن توانسته است با کارآیی و قدرت خود توجه مشتریان را به خود جلب کند همچنین قابلیت نصب بر روی انواع درب های راست بازشو و چپ بازشو ، درب های ضد سرقت و درب های آپارتمانی را دارد.

ویژگی های دستگاه :

 • امکان دسترسی به دستگیره با کارت
 • امکان شناسایی ۲۰ کارت RFID  و یا تگ
 • امکان دسترسی به دستگیره با 8 رمز متفاوت 4 الی 12 رقمی
 • مجهز به کلید مکانیکی جهت استفاده در زمان های فراموشی رمز، مفقودی کارت و اتمام انرژِی باطری و ...
 • قابلیت غیرفعال کردن کارت های مفقود شده
 • مجهز به آژیر خطر در زمان ورود پسورد غلط و یا در حالت دستکاری قفل
 • مجهز به سیستم ضد شوک
 • مجهز به سیستم شناسایی ولتاژ مناسب و اعلام هشدار در صورت عدم تطابق
 • مجهز به سیستم اعلام هشدار جهت تعویض باتری
 • امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام انرژِی باتری
 • محکم و ضد ضربه
 • دارای رمز و کلید دیجیتال
 • قابلیت تعریف 20 کلید
 • قابلیت تعریف 8 پسورد
 • مجهز به سیستم پیشرفته جابجایی ارقام
 • مجهز به سیستم ضدهک
 • مجهز به سیستم قفل اتوماتیک
 • قابل نصب بر روی انواع دربها
 • مجهز به سیستم راه اندازی قفل از بیرون در زمان اتمام انرژی باتری
 • مجهز به صفحه کلید لمسی با کیفیت
 • مجهز به حالت اتوماتیک و دستی
 • امکان دوقفله کردن درب
 • قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک دکمهدستگیره الکترونیکی توتکو مدل TDL-6100 بدلیل ظرافت و کیفیت بسیار بالا و همچنین قیمت مناسب آن توانسته است با کارآیی و قدرت خود توجه مشتریان را به خود جلب کند همچنین قابلیت نصب بر روی انواع درب های راست بازشو و چپ بازشو ، درب های ضد سرقت و درب های آپارتمانی را دارد.

  ویژگی های دستگاه :

   

   

  • امکان دسترسی به دستگیره با کارت
  • امکان شناسایی ۲۰ کارت RFID  و یا تگ
  • امکان دسترسی به دستگیره با 8 رمز متفاوت 4 الی 12 رقمی
  • مجهز به کلید مکانیکی جهت استفاده در زمان های فراموشی رمز، مفقودی کارت و اتمام انرژِی باطری و ...
  • قابلیت غیرفعال کردن کارت های مفقود شده
  • مجهز به آژیر خطر در زمان ورود پسورد غلط و یا در حالت دستکاری قفل
  • مجهز به سیستم ضد شوک
  • مجهز به سیستم شناسایی ولتاژ مناسب و اعلام هشدار در صورت عدم تطابق
  • مجهز به سیستم اعلام هشدار جهت تعویض باتری
  • امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام انرژِی باتری
  • محکم و ضد ضربه
  • دارای رمز و کلید دیجیتال
  • قابلیت تعریف 20 کلید
  • قابلیت تعریف 8 پسورد
  • مجهز به سیستم پیشرفته جابجایی ارقام
  • مجهز به سیستم ضدهک
  • مجهز به سیستم قفل اتوماتیک
  • قابل نصب بر روی انواع دربها
  • مجهز به سیستم راه اندازی قفل از بیرون در زمان اتمام انرژی باتری
  • مجهز به صفحه کلید لمسی با کیفیت
  • مجهز به حالت اتوماتیک و دستی
  • امکان دوقفله کردن درب
  • قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک دکمهدستگیره الکترونیکی توتکو مدل TDL-6100 بدلیل ظرافت و کیفیت بسیار بالا و همچنین قیمت مناسب آن توانسته است با کارآیی و قدرت خود توجه مشتریان را به خود جلب کند همچنین قابلیت نصب بر روی انواع درب های راست بازشو و چپ بازشو ، درب های ضد سرقت و درب های آپارتمانی را دارد.

   ویژگی های دستگاه :

    

    

   • امکان دسترسی به دستگیره با کارت
   • امکان شناسایی ۲۰ کارت RFID  و یا تگ
   • امکان دسترسی به دستگیره با 8 رمز متفاوت 4 الی 12 رقمی
   • مجهز به کلید مکانیکی جهت استفاده در زمان های فراموشی رمز، مفقودی کارت و اتمام انرژِی باطری و ...
   • قابلیت غیرفعال کردن کارت های مفقود شده
   • مجهز به آژیر خطر در زمان ورود پسورد غلط و یا در حالت دستکاری قفل
   • مجهز به سیستم ضد شوک
   • مجهز به سیستم شناسایی ولتاژ مناسب و اعلام هشدار در صورت عدم تطابق
   • مجهز به سیستم اعلام هشدار جهت تعویض باتری
   • امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام انرژِی باتری
   • محکم و ضد ضربه
   • دارای رمز و کلید دیجیتال
   • قابلیت تعریف 20 کلید
   • قابلیت تعریف 8 پسورد
   • مجهز به سیستم پیشرفته جابجایی ارقام
   • مجهز به سیستم ضدهک
   • مجهز به سیستم قفل اتوماتیک
   • قابل نصب بر روی انواع دربها
   • مجهز به سیستم راه اندازی قفل از بیرون در زمان اتمام انرژی باتری
   • مجهز به صفحه کلید لمسی با کیفیت
   • مجهز به حالت اتوماتیک و دستی
   • امکان دوقفله کردن درب
   • قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک دکمهدستگیره الکترونیکی توتکو مدل TDL-6100 بدلیل ظرافت و کیفیت بسیار بالا و همچنین قیمت مناسب آن توانسته است با کارآیی و قدرت خود توجه مشتریان را به خود جلب کند همچنین قابلیت نصب بر روی انواع درب های راست بازشو و چپ بازشو ، درب های ضد سرقت و درب های آپارتمانی را دارد.

    ویژگی های دستگاه :

     

     

    • امکان دسترسی به دستگیره با کارت
    • امکان شناسایی ۲۰ کارت RFID  و یا تگ
    • امکان دسترسی به دستگیره با 8 رمز متفاوت 4 الی 12 رقمی
    • مجهز به کلید مکانیکی جهت استفاده در زمان های فراموشی رمز، مفقودی کارت و اتمام انرژِی باطری و ...
    • قابلیت غیرفعال کردن کارت های مفقود شده
    • مجهز به آژیر خطر در زمان ورود پسورد غلط و یا در حالت دستکاری قفل
    • مجهز به سیستم ضد شوک
    • مجهز به سیستم شناسایی ولتاژ مناسب و اعلام هشدار در صورت عدم تطابق
    • مجهز به سیستم اعلام هشدار جهت تعویض باتری
    • امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام انرژِی باتری
    • محکم و ضد ضربه
    • دارای رمز و کلید دیجیتال
    • قابلیت تعریف 20 کلید
    • قابلیت تعریف 8 پسورد
    • مجهز به سیستم پیشرفته جابجایی ارقام
    • مجهز به سیستم ضدهک
    • مجهز به سیستم قفل اتوماتیک
    • قابل نصب بر روی انواع دربها
    • مجهز به سیستم راه اندازی قفل از بیرون در زمان اتمام انرژی باتری
    • مجهز به صفحه کلید لمسی با کیفیت
    • مجهز به حالت اتوماتیک و دستی
    • امکان دوقفله کردن درب
    • قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک دکمهدستگیره الکترونیکی توتکو مدل TDL-6100 بدلیل ظرافت و کیفیت بسیار بالا و همچنین قیمت مناسب آن توانسته است با کارآیی و قدرت خود توجه مشتریان را به خود جلب کند همچنین قابلیت نصب بر روی انواع درب های راست بازشو و چپ بازشو ، درب های ضد سرقت و درب های آپارتمانی را دارد.

     ویژگی های دستگاه :

      

      

     • امکان دسترسی به دستگیره با کارت
     • امکان شناسایی ۲۰ کارت RFID  و یا تگ
     • امکان دسترسی به دستگیره با 8 رمز متفاوت 4 الی 12 رقمی
     • مجهز به کلید مکانیکی جهت استفاده در زمان های فراموشی رمز، مفقودی کارت و اتمام انرژِی باطری و ...
     • قابلیت غیرفعال کردن کارت های مفقود شده
     • مجهز به آژیر خطر در زمان ورود پسورد غلط و یا در حالت دستکاری قفل
     • مجهز به سیستم ضد شوک
     • مجهز به سیستم شناسایی ولتاژ مناسب و اعلام هشدار در صورت عدم تطابق
     • مجهز به سیستم اعلام هشدار جهت تعویض باتری
     • امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام انرژِی باتری
     • محکم و ضد ضربه
     • دارای رمز و کلید دیجیتال
     • قابلیت تعریف 20 کلید
     • قابلیت تعریف 8 پسورد
     • مجهز به سیستم پیشرفته جابجایی ارقام
     • مجهز به سیستم ضدهک
     • مجهز به سیستم قفل اتوماتیک
     • قابل نصب بر روی انواع دربها
     • مجهز به سیستم راه اندازی قفل از بیرون در زمان اتمام انرژی باتری
     • مجهز به صفحه کلید لمسی با کیفیت
     • مجهز به حالت اتوماتیک و دستی
     • امکان دوقفله کردن درب
     • قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک دکمهدستگیره الکترونیکی توتکو مدل TDL-6100 بدلیل ظرافت و کیفیت بسیار بالا و همچنین قیمت مناسب آن توانسته است با کارآیی و قدرت خود توجه مشتریان را به خود جلب کند همچنین قابلیت نصب بر روی انواع درب های راست بازشو و چپ بازشو ، درب های ضد سرقت و درب های آپارتمانی را دارد.

      ویژگی های دستگاه :

       

       

      • امکان دسترسی به دستگیره با کارت
      • امکان شناسایی ۲۰ کارت RFID  و یا تگ
      • امکان دسترسی به دستگیره با 8 رمز متفاوت 4 الی 12 رقمی
      • مجهز به کلید مکانیکی جهت استفاده در زمان های فراموشی رمز، مفقودی کارت و اتمام انرژِی باطری و ...
      • قابلیت غیرفعال کردن کارت های مفقود شده
      • مجهز به آژیر خطر در زمان ورود پسورد غلط و یا در حالت دستکاری قفل
      • مجهز به سیستم ضد شوک
      • مجهز به سیستم شناسایی ولتاژ مناسب و اعلام هشدار در صورت عدم تطابق
      • مجهز به سیستم اعلام هشدار جهت تعویض باتری
      • امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام انرژِی باتری
      • محکم و ضد ضربه
      • دارای رمز و کلید دیجیتال
      • قابلیت تعریف 20 کلید
      • قابلیت تعریف 8 پسورد
      • مجهز به سیستم پیشرفته جابجایی ارقام
      • مجهز به سیستم ضدهک
      • مجهز به سیستم قفل اتوماتیک
      • قابل نصب بر روی انواع دربها
      • مجهز به سیستم راه اندازی قفل از بیرون در زمان اتمام انرژی باتری
      • مجهز به صفحه کلید لمسی با کیفیت
      • مجهز به حالت اتوماتیک و دستی
      • امکان دوقفله کردن درب
      • قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک دکمهدستگیره الکترونیکی توتکو مدل TDL-6100 بدلیل ظرافت و کیفیت بسیار بالا و همچنین قیمت مناسب آن توانسته است با کارآیی و قدرت خود توجه مشتریان را به خود جلب کند همچنین قابلیت نصب بر روی انواع درب های راست بازشو و چپ بازشو ، درب های ضد سرقت و درب های آپارتمانی را دارد.

       ویژگی های دستگاه :

        

        

       • امکان دسترسی به دستگیره با کارت
       • امکان شناسایی ۲۰ کارت RFID  و یا تگ
       • امکان دسترسی به دستگیره با 8 رمز متفاوت 4 الی 12 رقمی
       • مجهز به کلید مکانیکی جهت استفاده در زمان های فراموشی رمز، مفقودی کارت و اتمام انرژِی باطری و ...
       • قابلیت غیرفعال کردن کارت های مفقود شده
       • مجهز به آژیر خطر در زمان ورود پسورد غلط و یا در حالت دستکاری قفل
       • مجهز به سیستم ضد شوک
       • مجهز به سیستم شناسایی ولتاژ مناسب و اعلام هشدار در صورت عدم تطابق
       • مجهز به سیستم اعلام هشدار جهت تعویض باتری
       • امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام انرژِی باتری
       • محکم و ضد ضربه
       • دارای رمز و کلید دیجیتال
       • قابلیت تعریف 20 کلید
       • قابلیت تعریف 8 پسورد
       • مجهز به سیستم پیشرفته جابجایی ارقام
       • مجهز به سیستم ضدهک
       • مجهز به سیستم قفل اتوماتیک
       • قابل نصب بر روی انواع دربها
       • مجهز به سیستم راه اندازی قفل از بیرون در زمان اتمام انرژی باتری
       • مجهز به صفحه کلید لمسی با کیفیت
       • مجهز به حالت اتوماتیک و دستی
       • امکان دوقفله کردن درب
       • قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک دکمهدستگیره الکترونیکی توتکو مدل TDL-6100 بدلیل ظرافت و کیفیت بسیار بالا و همچنین قیمت مناسب آن توانسته است با کارآیی و قدرت خود توجه مشتریان را به خود جلب کند همچنین قابلیت نصب بر روی انواع درب های راست بازشو و چپ بازشو ، درب های ضد سرقت و درب های آپارتمانی را دارد.

        ویژگی های دستگاه :

         

         

        • امکان دسترسی به دستگیره با کارت
        • امکان شناسایی ۲۰ کارت RFID  و یا تگ
        • امکان دسترسی به دستگیره با 8 رمز متفاوت 4 الی 12 رقمی
        • مجهز به کلید مکانیکی جهت استفاده در زمان های فراموشی رمز، مفقودی کارت و اتمام انرژِی باطری و ...
        • قابلیت غیرفعال کردن کارت های مفقود شده
        • مجهز به آژیر خطر در زمان ورود پسورد غلط و یا در حالت دستکاری قفل
        • مجهز به سیستم ضد شوک
        • مجهز به سیستم شناسایی ولتاژ مناسب و اعلام هشدار در صورت عدم تطابق
        • مجهز به سیستم اعلام هشدار جهت تعویض باتری
        • امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام انرژِی باتری
        • محکم و ضد ضربه
        • دارای رمز و کلید دیجیتال
        • قابلیت تعریف 20 کلید
        • قابلیت تعریف 8 پسورد
        • مجهز به سیستم پیشرفته جابجایی ارقام
        • مجهز به سیستم ضدهک
        • مجهز به سیستم قفل اتوماتیک
        • قابل نصب بر روی انواع دربها
        • مجهز به سیستم راه اندازی قفل از بیرون در زمان اتمام انرژی باتری
        • مجهز به صفحه کلید لمسی با کیفیت
        • مجهز به حالت اتوماتیک و دستی
        • امکان دوقفله کردن درب
        • قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک دکمهدستگیره الکترونیکی توتکو مدل TDL-6100 بدلیل ظرافت و کیفیت بسیار بالا و همچنین قیمت مناسب آن توانسته است با کارآیی و قدرت خود توجه مشتریان را به خود جلب کند همچنین قابلیت نصب بر روی انواع درب های راست بازشو و چپ بازشو ، درب های ضد سرقت و درب های آپارتمانی را دارد.

         ویژگی های دستگاه :

          

          

         • امکان دسترسی به دستگیره با کارت
         • امکان شناسایی ۲۰ کارت RFID  و یا تگ
         • امکان دسترسی به دستگیره با 8 رمز متفاوت 4 الی 12 رقمی
         • مجهز به کلید مکانیکی جهت استفاده در زمان های فراموشی رمز، مفقودی کارت و اتمام انرژِی باطری و ...
         • قابلیت غیرفعال کردن کارت های مفقود شده
         • مجهز به آژیر خطر در زمان ورود پسورد غلط و یا در حالت دستکاری قفل
         • مجهز به سیستم ضد شوک
         • مجهز به سیستم شناسایی ولتاژ مناسب و اعلام هشدار در صورت عدم تطابق
         • مجهز به سیستم اعلام هشدار جهت تعویض باتری
         • امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام انرژِی باتری
         • محکم و ضد ضربه
         • دارای رمز و کلید دیجیتال
         • قابلیت تعریف 20 کلید
         • قابلیت تعریف 8 پسورد
         • مجهز به سیستم پیشرفته جابجایی ارقام
         • مجهز به سیستم ضدهک
         • مجهز به سیستم قفل اتوماتیک
         • قابل نصب بر روی انواع دربها
         • مجهز به سیستم راه اندازی قفل از بیرون در زمان اتمام انرژی باتری
         • مجهز به صفحه کلید لمسی با کیفیت
         • مجهز به حالت اتوماتیک و دستی
         • امکان دوقفله کردن درب
         • قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک دکمهدستگیره الکترونیکی توتکو مدل TDL-6100 بدلیل ظرافت و کیفیت بسیار بالا و همچنین قیمت مناسب آن توانسته است با کارآیی و قدرت خود توجه مشتریان را به خود جلب کند همچنین قابلیت نصب بر روی انواع درب های راست بازشو و چپ بازشو ، درب های ضد سرقت و درب های آپارتمانی را دارد.

          ویژگی های دستگاه :

           

           

          • امکان دسترسی به دستگیره با کارت
          • امکان شناسایی ۲۰ کارت RFID  و یا تگ
          • امکان دسترسی به دستگیره با 8 رمز متفاوت 4 الی 12 رقمی
          • مجهز به کلید مکانیکی جهت استفاده در زمان های فراموشی رمز، مفقودی کارت و اتمام انرژِی باطری و ...
          • قابلیت غیرفعال کردن کارت های مفقود شده
          • مجهز به آژیر خطر در زمان ورود پسورد غلط و یا در حالت دستکاری قفل
          • مجهز به سیستم ضد شوک
          • مجهز به سیستم شناسایی ولتاژ مناسب و اعلام هشدار در صورت عدم تطابق
          • مجهز به سیستم اعلام هشدار جهت تعویض باتری
          • امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام انرژِی باتری
          • محکم و ضد ضربه
          • دارای رمز و کلید دیجیتال
          • قابلیت تعریف 20 کلید
          • قابلیت تعریف 8 پسورد
          • مجهز به سیستم پیشرفته جابجایی ارقام
          • مجهز به سیستم ضدهک
          • مجهز به سیستم قفل اتوماتیک
          • قابل نصب بر روی انواع دربها
          • مجهز به سیستم راه اندازی قفل از بیرون در زمان اتمام انرژی باتری
          • مجهز به صفحه کلید لمسی با کیفیت
          • مجهز به حالت اتوماتیک و دستی
          • امکان دوقفله کردن درب
          • قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک دکمهدستگیره الکترونیکی توتکو مدل TDL-6100 بدلیل ظرافت و کیفیت بسیار بالا و همچنین قیمت مناسب آن توانسته است با کارآیی و قدرت خود توجه مشتریان را به خود جلب کند همچنین قابلیت نصب بر روی انواع درب های راست بازشو و چپ بازشو ، درب های ضد سرقت و درب های آپارتمانی را دارد.

           ویژگی های دستگاه :

            

            

           • امکان دسترسی به دستگیره با کارت
           • امکان شناسایی ۲۰ کارت RFID  و یا تگ
           • امکان دسترسی به دستگیره با 8 رمز متفاوت 4 الی 12 رقمی
           • مجهز به کلید مکانیکی جهت استفاده در زمان های فراموشی رمز، مفقودی کارت و اتمام انرژِی باطری و ...
           • قابلیت غیرفعال کردن کارت های مفقود شده
           • مجهز به آژیر خطر در زمان ورود پسورد غلط و یا در حالت دستکاری قفل
           • مجهز به سیستم ضد شوک
           • مجهز به سیستم شناسایی ولتاژ مناسب و اعلام هشدار در صورت عدم تطابق
           • مجهز به سیستم اعلام هشدار جهت تعویض باتری
           • امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام انرژِی باتری
           • محکم و ضد ضربه
           • دارای رمز و کلید دیجیتال
           • قابلیت تعریف 20 کلید
           • قابلیت تعریف 8 پسورد
           • مجهز به سیستم پیشرفته جابجایی ارقام
           • مجهز به سیستم ضدهک
           • مجهز به سیستم قفل اتوماتیک
           • قابل نصب بر روی انواع دربها
           • مجهز به سیستم راه اندازی قفل از بیرون در زمان اتمام انرژی باتری
           • مجهز به صفحه کلید لمسی با کیفیت
           • مجهز به حالت اتوماتیک و دستی
           • امکان دوقفله کردن درب
           • قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک دکمهدستگیره الکترونیکی توتکو مدل TDL-6100 بدلیل ظرافت و کیفیت بسیار بالا و همچنین قیمت مناسب آن توانسته است با کارآیی و قدرت خود توجه مشتریان را به خود جلب کند همچنین قابلیت نصب بر روی انواع درب های راست بازشو و چپ بازشو ، درب های ضد سرقت و درب های آپارتمانی را دارد.

            ویژگی های دستگاه :

             

             

            • امکان دسترسی به دستگیره با کارت
            • امکان شناسایی ۲۰ کارت RFID  و یا تگ
            • امکان دسترسی به دستگیره با 8 رمز متفاوت 4 الی 12 رقمی
            • مجهز به کلید مکانیکی جهت استفاده در زمان های فراموشی رمز، مفقودی کارت و اتمام انرژِی باطری و ...
            • قابلیت غیرفعال کردن کارت های مفقود شده
            • مجهز به آژیر خطر در زمان ورود پسورد غلط و یا در حالت دستکاری قفل
            • مجهز به سیستم ضد شوک
            • مجهز به سیستم شناسایی ولتاژ مناسب و اعلام هشدار در صورت عدم تطابق
            • مجهز به سیستم اعلام هشدار جهت تعویض باتری
            • امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام انرژِی باتری
            • محکم و ضد ضربه
            • دارای رمز و کلید دیجیتال
            • قابلیت تعریف 20 کلید
            • قابلیت تعریف 8 پسورد
            • مجهز به سیستم پیشرفته جابجایی ارقام
            • مجهز به سیستم ضدهک
            • مجهز به سیستم قفل اتوماتیک
            • قابل نصب بر روی انواع دربها
            • مجهز به سیستم راه اندازی قفل از بیرون در زمان اتمام انرژی باتری
            • مجهز به صفحه کلید لمسی با کیفیت
            • مجهز به حالت اتوماتیک و دستی
            • امکان دوقفله کردن درب
            • قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک دکمه
مشخصات فنی:
کد محصولTDL-6100
نوع کاربریکارت و رمز عبور
حالات عملکردکارت و رمز عبور
ظرفیت ثبت کارت20 کارت
ظرفیت ثبت رمز عبور8 پسورد
رنگمشکی، سفید
سایر مشخصات فنیقابل نصب بر روی انواع دربهای آپارتمانی و ضدسرقت؛ امکان راه اندازی قفل از بیرون در زمان اتمام باتری
کارخانه سازندهMilre
کشور سازندهکرهٔ جنوبی
نظر مشتریان
شما هم نظر خود را بنویسید

نظرات خود را تا حداکثر 2000 کاراکتر وارد نمایید.

محصولات مشابه