لطفا چند لحظه صبر کنید ...

خرید و قیمت دستگیره الکترونیکی کارتی - رمزی

استفاده از فناوری RFID درفرآیند شناسائی سیستمهای کنترل دسترسی یکی از راههایی است که در مناطق پر ازدحام موجب تسهیل دسترسی افراد به مکانهای حفاظت شده به خصوص در سازمانهای دولتی و مکانهای عمومی از قبیل هتلها ، رستورانها و ... گردیده است . امروزه ، این فناوریها در اکثر دستگیره های الکترونیکی یا قفل های دیجیتال بکار گرفته شده و امکان استفاده از کارت الکترونیکی هوشمند را در فرآیند دسترسیها فراهم می نماید . در اغلب این دستگیره های الکترونیکی همزمان سیستم رمز نگاری نیز مورد استفاده قرار گرفته و امکان گزارش گیری نرم افزاری از زمان تردد افراد به یک مکان خاص را ارائه می نمایند .