لطفا چند لحظه صبر کنید ...

خرید و قیمت چشمی درب دیجیتالی

چشمی های در ، دستگاههایی هستند که بر روی درب ورودی ساختمانها و آپارتمانها نصب شده و این امکان را فراهم می کنند تا تصاویر مراجعین را در پشت درب واحد حتی در تاریکی بر روی نمایشگر مشاهده گردد . استفاده از این دستگاهها که موجب ارتقای امنیت روحی و اقتصادی خانواده ها به خصوص کودکان و سالمندان میگردد امروز در اغلب آپارتمانها و شرکتهای خصوصی رواج یافته است . امکانات و قابیتهای چشمی های دیجیتال در متفاوت بوده و قیمت آن بر اسای این قابلیتها تعیین میگردند از ساده ترین این دستگاهها که فقط نمایش تصویر فرد پشت در را دارد تا مدل های بالاتر که قابلیت ذخیره سازی عکس و فیلم مراجعین را دارا هستند انواع مختلف چشمی های در را تشکیل می دهند یک سری از این دستگاهها از طریق اینترنت وایفای امکان برقراری مکالمه با مراجعه کننده پشت در را در هز نقطه از جهان را داشته و حتی امکان باز کردن در را نیز از طریق اینترنت مقدور می سازند .