لطفا چند لحظه صبر کنید ...
بازگشت

 

سیستمهای کنترل دسترسی ZKTeco به دو روش تشخیص و پردازش پلاک خودرو و نیز استفاده از فناوری RFID بکار گرفته می شود . در هر دو روش فوق ابتدا لیست خودروهای مجاز به سیستم های کنترل دسترسی تعرف میگردند که با خواندن تگ RFID و یا پلاک خودرو ، خودرو مجاز تشخیص داده شده و اقدام به باز کردن راهبند الکترونیکی می نماید که پروسه پس از تشخیص اتوماتیک عبور خودرو از مقابل راهبند و بسته شدن اتوماتیک راهبند به پایان رسیده و اطلاعات مربوط به مشخصات خودروی عبوری در سیستم اکسس کنترل ثبت میگردد .