لطفا چند لحظه صبر کنید ...
بازگشت

کلیپ آموزش کوتاه در مورد بهره برداری مشترک از گیت کنترل تردد و اکسس کنترل در مدیریت هوشمند آسانسور و توزیع بار ترافیکی به منظور تسریع در امورات ارباب رجوع