لطفا چند لحظه صبر کنید ...
بازگشت

در این کلیپ آموزشی کوتاه در باره ساختار RFID در هر سه فرکانس کوتاه ، متوسط و بلند توضیح داده شده است . فرکانسهای RFID ، MIFARE و UHF به صورت شفاف با هم مقایسه شده و توضیحات مفید به زبان اصلی ارائه گردیده است .