لطفا چند لحظه صبر کنید ...
متن مقاله تستی ...
متن مقاله دوم که یک متن تستی است در این قسمت مشاهده خواهد شد این هم بعد از عکس ...
اکسس کنترل چیست ؟ با توسعه فناوریهای نوین در جهان ، یکی از دستگاههایی که کاربرد فوق العاده ای در کنترل هوشمند افراد ، خودروها و یا سایر تجهیزات مورد نیاز پیدا کرده است دستگاه کنترل دسترسی یا اکسس کنترل ACCESS CONTROL میباشد . در تعریف عموم ...