لطفا چند لحظه صبر کنید ...
  شرکت سامانه های هوشمند توتکو پروژه های متعدد بزرگ و کوچک زیادی را در طی سالیان گذشته انجام داده است که به نوعی مرتبط با فناوری RFID بوده است یکی از موارد مربوط به این فناوری ، استفاده از قفلهای الکترونیکی هوشمند کارتی که مبتنی بر فناوری RF ...
یکی دیگر از سری پروژه های مبتنی بر RFID شرکت سامانه های هوشمند توتکو ، هوشمند سازی هتلها با استفاده از دستگیره های هتلی RFID یا مایفر می باشد . با استفاده از این فناوری که امروزه در اغلب هتلهای جهان مورد استفاده قرار میگیرد کارت هوشمند RFID جایگزی ...
  یکی دیگر از سری پروژه های مبتنی بر RFID شرکت سامانه های هوشمند توتکو ، کنترل تردد هوشمند پارکینگ یا پیاده سازی سیستم مدیریت پارکینگ می باشد . در این روش با نصب دستگاههای RFID در فرکانس UHF   که به عنوان ریدر قرار میگیرد تگ ها یا ه ...
یکی دیگر از سری پروژه های مبتنی بر RFID شرکت سامانه های هوشمند توتکو ، کنترل تردد هوشمند افراد یا پیاده سازی گیت کنترل تردد در مبادی ورودی ادارات و سازمانها می باشد . در این روش با نصب دستگاه گیت تردد الکترونیکی که به انواع مختلف سه اهرمی ، شیشه ای ...