لطفا چند لحظه صبر کنید ...
اساس کار این دستگاه بر تشخیص هویت با استفاده از کارت و رمز عبور است. ...
  اساس کار این دستگاه بر تشخیص هویت با استفاده از کارت و رمز عبور است. شما می توانید تا 30000 کارت را برای این دستگاه تعریف کنید تا افراد اجازه ورود به مجموعه را پیدا کنند. همچنین با وارد کردن رمز عبور نیز می توان از این دستگاه استفاده کر ...
کارخانه تولید لوارم الکتریکی ...
کنترل دسترسی RFID و رمزی ...
تمامی این نرم افزارها به صورت عمده مبتنی بر شبکه و تجهیزات شناسائی علائم حیاتی و غیر حیاتی بوده که می توانند هم به صورت آنلاین و هم به صورت آقلاین مورد استفاده قرار گیرند . ویژگی مشترک تمامی این نرم افزارها بشرح زیر می باشند : ...
صرف نظر از ارزش افزوده ای که پیاده سازی این سیستمها بر منازل مسکونی بوجود می آورند اهداف ارزشمندی همچون افزایش رفاه و آسایش و امنیت ساختمان ، زیبایی و دکوراسیون ساختمان ، کاهش هزینه های نگهداری به خصوص در بحث انرژی ، کنترل یکپارچه و از راه دور بر م ...
اهمیت پرداختن به موضوع لایه فیزیکی از این رو هست که شرایط محیطی خانه ، انتظارات و نیازهای صاحبان خانه ها و هزینه تمام شده هر پروژه ، بستگی مستقیم با فناوری مورد استفاده در این لایه خواهد داشت ، با در نظر گرفتن اینکه روز به روز نوع فناوری مورد است ...
در قسمت اول مباحث مربوط به هوشمند سازی خانه ها ، لزوم استفاده از یک استاندارد جهانی به منظور پیروی تمامی شرکتهای تولید کننده این محصولات مطرح و در همین راستا استاندارد KNX معرفی گردید و در قسمت دوم نیز لایه فیزیکی استاندارد فوق بیان گردید و در مو ...