لطفا چند لحظه صبر کنید ...
صرف نظر از ارزش افزوده ای که پیاده سازی این سیستمها بر منازل مسکونی بوجود می آورند اهداف ارزشمندی همچون افزایش رفاه و آسایش و امنیت ساختمان ، زیبایی و دکوراسیون ساختمان ، کاهش هزینه های نگهداری به خصوص در بحث انرژی ، کنترل یکپارچه و از راه دور بر م ...
اهمیت پرداختن به موضوع لایه فیزیکی از این رو هست که شرایط محیطی خانه ، انتظارات و نیازهای صاحبان خانه ها و هزینه تمام شده هر پروژه ، بستگی مستقیم با فناوری مورد استفاده در این لایه خواهد داشت ، با در نظر گرفتن اینکه روز به روز نوع فناوری مورد استفا ...
در قسمت اول مباحث مربوط به هوشمند سازی خانه ها ، لزوم استفاده از یک استاندارد جهانی به منظور پیروی تمامی شرکتهای تولید کننده این محصولات مطرح و در همین راستا استاندارد KNX معرفی گردید و در قسمت دوم نیز لایه فیزیکی استاندارد فوق بیان گردید و در مورد ...
  صرفنظر از نوع استانداردها و پروتکلهای ارتباطی هر یک از فناوریهای ارتباطی بی سیم ، ویژگیهای انحصاری و کاربردی آنها باعث شده است تا هر کدام بر اساس نیاز و کارآئی مورد توجه صنعت ارتباطاتی قرار گیرند که در این مقوله ابتدا تعریف مختصری از هر کدام ...
طبق تعریف ، فناوری تشخیص چهره یا  Face Recognition  نوعی فناوری است که یک شخص را از طریق چهره به صورت زنده شناسائی نماید و در واقع چهره فرد را اسکن کرده و با الگوریتمهای ذخیره شده در حافظه سیستم مقایسه و اقدام به تائید و تشخیص هویت آن نماید ...