لطفا چند لحظه صبر کنید ...
  غالباً شرکتهای تولید کننده سخت افزارهای اکسس کنترل ، در کنار فروش سخت افزارها ، اقدام به ارائه یک نسخه رایگان از نرم افزار عمومی خود می نمایند و در صورت نیاز به نرم افزارهای سفارشی فایل SDK یا Software Developer Kit  را از طریق سایت اینت ...