لطفا چند لحظه صبر کنید ...
  اساس کار این دستگاه بر تشخیص هویت با استفاده از کارت و رمز عبور است. شما می توانید تا 30000 کارت را برای این دستگاه تعریف کنید تا افراد اجازه ورود به مجموعه را پیدا کنند. همچنین با وارد کردن رمز عبور نیز می توان از این دستگاه استفاده کر ...