لطفا چند لحظه صبر کنید ...

خرید و قیمت گیت های بازرسی ایکس ری فرودگاهی

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دستگاههای بازرسی ایکس ری اینجا کلیک فرمائید

سیستمهای کنترل حفاظت الکنرونیکی با فناوری ایکس ری یا  X-ray  درانواع مختلف گیت ایکس ری نفر رو ، دستگاه بازرسی ایکس ری چمدانی و فلزیاب ها  به منظور تامین امنیت فیزیکی به خصوص در مراکز حساس نظامی و انتظامی از قبیل فرودگاهها ، پادگانها ، زندان ها ، سفارتخانه ها و ... بکار گرفته شوند .

دستگاههای بازرسی ایکس ری چمدانی با ابعاد دهانه متفاوت برای بررسی محتوای چمدانها ، بارها و محموله ها در مبادی ورودی فرودگاه ها ، راه آهن ، سازمان های امنیتی ، شرکت های حساس و ... به کار می روند که این دستگاهها ضمن تصویر برداری بصورت x-ray قادر هستند وسایل و مواد ممنوعه مانند مواد منفجره و مواد مخدر و ... را دقیق و با امنیت بالا به نگهبانان حراستی هشدار دهد.

پیاده سازی دستگاههای حرفه ای فلزیاب و سایر سیستمهای کنترل امنیتی مدرن مورد نیاز ادارات ، سازمانها ، هتل ها ، مجموعه های ورزشی و ...   با بیش از یک دهه فعالیت از جمله فعالیتهای سامانه های هوشمند توتکو می باشد