لطفا چند لحظه صبر کنید ...
بازگشت

تجهیزات اکسس کنترل دستگاههای سخت افزاری و نرم افزاری هستند که برای کنترل دسترسی افراد و ثبت رفت و آمدها به مکان خاصی مورد استفاده قرار می گیرند . ما در این فیلم مفهوم کلی سیستم کنترل دسترسی یا همان اکسس کنترل و اجزای سازنده آن را نشان داده ایم .