لطفا چند لحظه صبر کنید ...
بازگشت

 

یک فیلم کوتاه آموزشی در باره نحوه تنظیم رمز قفل های کمدی رمزی لمسی نمایش داده می شود . همانطوریکه مشاهده می شود در تمام قفل های رمزی که به بازار ارائه می گردند دارای یک کد ادمین پیش فرض بوده که میتوان نسبت به تغییر آن اقدام نمود . تمام اقدامات مورد نیاز برای تعریف ، ویرایش و حذف رمز کاربران ، تغییر پسورد ادمین و ... با استفاده از ترکیب کلیدهای # و * با کد های با طول متغیر انجام می گیرد که تقریبا در اکثر قفل های تولید شده استاندارد و یکسان بوده ولی کارخانجات سازنده ممکن است حالت استاندارد را رعایت نکنند .