لطفا چند لحظه صبر کنید ...
بازگشت

در این کلیپ آموزشی انواع وشهای پیاده سازی اکسس کنترل در یک سازمان به زیان اصلی توضیح داده می شود . این مدلها شامل موارد زیر می باشند :

MAC - DAC - RBAC - ABAC - RBAC