لطفا چند لحظه صبر کنید ...
بازگشت

با نصب اکسس کنترل های تشخیص چهره در سمتهای مختلف اتاق سرور امکان مدیریت تردد به دیتا سنتر اداره کل بهزیستیآذربایجان شرقی فراهم گردید . با این سیستم ضمن مدیریت رفت و آمد امکان گزارش گیری از زمان ورود خروج افراد به اتاق سرور فراهم گردید