لطفا چند لحظه صبر کنید ...
بازگشت

 

در بهار سال 1400 مجموعه استخر قهرمانی کشوری تهران واقع در میرداماد مورد بازسازی قرار گرفت که کمدهای استخر مجموعه توسط سامانه های هوشمند توتکو به لاکر لوکس مجهز و تحویل داده شده است.

استحکام ، کارآئی ، زیبائی و نیز مصرف پایین باطری از قابلیت های بی نظیر قفل های الکترونیکی لوکس هست که مورد توجه مدیران مجموعه مذکور قرار گرفته است .