لطفا چند لحظه صبر کنید ...
بازگشت

 

یکی از کاربرد های RFID ، در صنعت جواهرات و صنف طلا فروشان است که با استفاده از این فناوری در کمتر از پنج دقیقه آمار کلی طلاها و جواهرات موجود ، فروش روزانه طلا و ... استخراج میگردد . برای استفاده از این روش ، ابتدا تگ های RFID را به طلاها و جواهرات چسبانده و اطلاعات هر قطعه را در نرم افزاری که به همین منظور تهیه شده است وارد می کنند سپس با استفاده از ریدر RFID که به صورت هند هلد می باشد دستگاه را بر روی تگ های RFID عبور میدهند تا از فاصله 4-5 سانتیمتری تگ های RFID خوانده شده و به نرم افزار ارسال گردد و در نهایت گزارشات روزانه شامل میزان جواهرات موجوئ ، فروش روزانه و ... استخراج گردد