لطفا چند لحظه صبر کنید ...
بازگشت

 

یکی از کاربرد های RFID ، در صنعت دارو سازی و داروخانه هاست است که با استفاده از این فناوری در کمتر از نیم ساعت آمار کلی داروهای موجود در انبار ، داروهای موجود در قفسه ها ، میزان فروش روزنه و ... استخراج میگردد . برای استفاده از این روش ، ابتدا تگ های RFID را که به صورت کاغذی هستند بر روی قوطی داروها چسبانده و اطلاعات هر دارو را در نرم افزاری که به همین منظور تهیه شده است وارد می کنند سپس با استفاده از ریدر RFID که به صورت هند هلد می باشد دستگاه را بر روی تگ های RFID عبور میدهند تا از فاصله 4-5 سانتیمتری تگ های RFID خوانده شده و به نرم افزار ارسال گردد و در نهایت گزارشات روزانه استخراج گردد