لطفا چند لحظه صبر کنید ...
بازگشت

در این کلیپ کوتاه تفاوت بین RFID اکتیو و RFID پسیو نمایش داده می شود . عواملی مانند پاور یا نیرو ، قیمت ، فرکانس و موارد مصرف هر کدام از تگهای پسیو و اکتیو نشان داده می شود . 

همچنین ساختار داخلی تگها در هر دو حالت به تصویر کشیده شده است .